Erik Ortvad

Glimt från en dansk konstnärs liv i Sverige.